2392033252 Αγίου Νικολάου 41, Νέα Μηχανιώνα, Θεσσαλονίκη shipping-services@hotmail.com
hero image

 

ΔΟΝΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ναυτιλιακές υπηρεσίες Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκη

______

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
 Εκδόσεις – Ανανεώσεις-Τροποποιήσεις Αδειών Εκμίσθωσης Θαλάσσιων μέσων αναψυχής Γ.Κ.Λ. 20
 Εκδόσεις – Ανανεώσεις-Τροποποιήσεις Αδειών Εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών Γ.Κ.Λ. 38


ΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣ
 Εκδοση αδειών για κατασκευή πλωτής εξέδρας

 

ΑΔΕΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΟΥ
 Αδεια χειριστή πηδαλιούχου (λάντζας) μηχανοκίνητης λέμβου
 Αδεια χειριστή πηδαλιούχου αλιευτικού σκαφους


ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΑΞΙ - ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
 Δραστηριοποίηση Θαλάσσιου ταξί (Εκδόσεις – Ανανεώσεις)

 

ΠΤΥΧΙΑ - ΑΔΕΙΕΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
 Πτυχίο Ναυκλήρου Ε.Ν.
 Πτυχίο Μηχανοδηγού Α’ Β’ τάξης Ε.Ν.
 Πτυχίο Κυβερνήτη τουριστικών θαλαμηγών
 Πτυχίο Κυβερνήτη Ρυμουλκών
 Πτυχίο Κυβερνήτη Α’ ́Β ́Γ ́ τάξης Ε.Ν.
 Πτυχίο Αρχιμάγειρου Ε.Ν.
 Πτυχίο Αρχιθαλαμηπόλου Αδεια Ναύτη Ε.Ν

 

 Βεβαίωση ναυπηγού