2392033252 Αγίου Νικολάου 41, Νέα Μηχανιώνα, Θεσσαλονίκη shipping-services@hotmail.com
hero image

 

ΔΟΝΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ναυτιλιακές υπηρεσίες Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκη

______

Άδειες

 

 Άδειες Tαχύπλοων
 Αντικατάσταση Άδειας Χειριστού Ταχύπλοου
 Έκδοση Άδειας Χειριστού Ταχύπλοου λόγω απώλειας
 Ανανέωση Άδειας Χειριστού Ταχύπλοου λόγω ορίου ηλικίας
 Έκδοση Άδειας Χειριστού Ταχύπλοου άνευ εξετάσεων
 Συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση Άδειας Χειριστή – Πηδαλιούχου Λάντζας
 Χορήγηση Άδειας Λάντζας
 Άδεια Καταδυτικού Συνεργείου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
 Άδεια Καταδυτικών Εργασιών (απλές)
 Ανανέωση Άδειας Ανόδου Επί Πλοίου
 Άδειες εργασιών σε πλοία (Ναυπηγήσεις-επισκευές συντηρήσεις-Μετατροπές)

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες μας!