2392033252 Αγίου Νικολάου 41, Νέα Μηχανιώνα, Θεσσαλονίκη shipping-services@hotmail.com
hero image

 

ΔΟΝΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ναυτιλιακές υπηρεσίες Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκη

______

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ & ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ


 Εκδόσεις - Ανανεώσεις Ναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών αξιοπλοΐας πλοίων