2392033252 Αγίου Νικολάου 41, Νέα Μηχανιώνα, Θεσσαλονίκη shipping-services@hotmail.com
hero image

 

ΔΟΝΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ναυτιλιακές υπηρεσίες Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκη

______

ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΑ - Β.Ε.Μ.Σ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
 

 Εγγραφή μικρού σκάφους (Επαγγελματικού-Ερασιτεχνικού) στα Β.Ε.Μ.Σ
 Μεταβιβάσεις Επαγγελματικών σκαφών
 Εκδόσεις-Ανανεώσεις αδειών αλιείας επαγγελματικών σκαφών
 Μεταβιβάσεις Ερασιτεχνικών σκαφών
 Μεταλεμβολογησεις σκαφών
 Τοποθετήσεις-αντικαταστάσεις μηχανών-αλλαγή ονόματος σκαφών
 Εκδόσεις Αδειών Εκτέλεσης Πλόων
 

 Ανανέωση Επαγγελματικής Άδειας Εκτελέσεων Πλόων
 Ανανέωση Ερασιτεχνικής Άδειας Εκτελέσεων Πλόων


 Άδειες αλιείας
 Εκδόσεις – Ανανεώσεις Ατομικών Επαγγελματικών αδειών Αλιείας Αστυνομικής Φύσης