2392033252 Αγίου Νικολάου 41, Νέα Μηχανιώνα, Θεσσαλονίκη shipping-services@hotmail.com
hero image

 

ΔΟΝΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ναυτιλιακές υπηρεσίες Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκη

______

ΝΗΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ

 

1. Νηολογήσεις πλοίων και σκαφών αναψυχής καθώς και έκδοση εγγράφων-πιστοποιητικών-αδειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΥΝΑΝΠ-Λιμενικές Αρχές – Δ.Ο.Υ ΠΛΟΙΩΝ –ΝΑΤ-Ν.Ε.Ε κ.λ.π)
2. Μεταβιβάσεις πλοίων και σκαφών αναψυχής καθώς και έκδοση εγγράφων- πιστοποιητικών-αδειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΥΝΑΝΠ-Λιμενικές Αρχές – Δ.Ο.Υ ΠΛΟΙΩΝ –ΝΑΤ-Ν.Ε.Ε κ.λ.π)
3. Διαγραφή πλοίων και σκαφών αναψυχής (Λόγω πώλησης-αλλαγής Σημαίας η λόγω εγγραφής στα ΒΕΜΣ) καθώς και έκδοση εγγράφων-πιστοποιητικών-αδειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΥΝΑΝΠ-Λιμενικές Αρχές – Δ.Ο.Υ ΠΛΟΙΩΝ –ΝΑΤ-Ν.Ε.Ε κ.λ.π)