2392033252 Αγίου Νικολάου 41, Νέα Μηχανιώνα, Θεσσαλονίκη shipping-services@hotmail.com
hero image

 

ΔΟΝΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ναυτιλιακές υπηρεσίες Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκη

______

ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ


1. Διαμεσολάβηση-αγοραπωλησίες πλοίων και σκαφών αναψυχής - Αθλητισμού στην Ελλάδα
2. Διαμεσολάβηση-αγοραπωλησίες πλοίων και σκαφών αναψυχής-Αθλητισμού σε συνεργασία με Yacht Brokers στο Εξωτερικό
3. Διαμεσολάβηση - Διεκπεραίωση αγοραπωλησιών Επαγγελματικών & Ερασιτεχνικών σκαφών εγγεγραμμένων στο Λεμβολόγιο-ΒΕΜΣ των Λιμενικών Αρχών
4. Εκπροσώπηση (στις Λιμενικές Αρχές- Δ.Ο.Υ – ΝΑΤ-Ν.Ε.Ε) μέχρι την τελική έκδοση των ναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών πλοίων.