2392033252 Αγίου Νικολάου 41, Νέα Μηχανιώνα, Θεσσαλονίκη shipping-services@hotmail.com
hero image

 

ΔΟΝΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ναυτιλιακές υπηρεσίες Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκη

______

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
Δίπλωμα Πλοιάρχου Α’ Β’ Γ τάξης Ε.Ν.
Δίπλωμα Μηχανικού Α’ Β’ Γ’ τάξης Ε.Ν.
Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Ε.Ν.
Δίπλωμα προϊσταμένου Αρχιθαλαμηπόλου
Δίπλωμα Φροντιστού
Δίπλωμα Προϊσταμένου οικονομικού αξιωματικού

 

ΠΤΥΧΙΑ - ΆΔΕΙΕΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Πτυχίο Μηχανοδηγού Α’ Β’ τάξης Ε.Ν.
Πτυχίο Κυβερνήτη τουριστικών θαλαμηγών
Πτυχίο Κυβερνήτη Ρυμουλκών
Πτυχίο Κυβερνήτη Α’ Β Γ τάξης Ε.Ν.
Πτυχίο Αρχιμάγειρου Ε.Ν.
Πτυχίο Αρχιθαλαμηπόλου
Πτυχίο Ναυκλήρου Ε.Ν.
Αδεια Ναύτη Ε.Ν


ΝΑΥΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
1. Έκδοση ναυτικού φυλλαδίου
2. Έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου
3. Επαναπογραφή Ναυτικού Φυλλαδίου


ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΕΣΣΕΝ
Χειρισμός GMDSS


ΣΧΟΛEΣ ΣΩΣΤΙΚΏΝ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ ΜΈΣΩΝ
Κύκλοι Σπουδών Σχολής Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων